Atnaujinta 2021-07-13
Sukurta 2022-02-22

Įmonių likvidumo ir finansavimo svarba

Versle likvidumas - tai įmonės gebėjimas padengti staigias, trumpalaikes išlaidas ir įsipareigojimus. Likvidumas, be kita ko, apima įmonės turimą likvidų turtą, pavyzdžiui grynuosius pinigus, kuriuos galima gauti per trumpą laiką, ir iš klientų gautinas sumas.

Likvidumas yra labai svarbus įmonėms, nes jis parodo išoriniam pasauliui, ar įmonei sekasi gerai, ar ji susiduria su veiklos problemomis. Kartu su pelningumu ir mokumu, likvidumas, yra viena iš svarbiausių įmonės veiklos sąlygų.

Likvidumo problemas galima išspręsti su verslo finansavimu, pavyzdžiui, parduodant gautinas sąskaitas faktūras įmonei, kuri specializuojasi sąskaitų faktūrų finansavimu (faktoringu), arba kreipiantis dėl klasikinės verslo paskolos.

 

Likvidumo rizika 

Įmonė, turinti mažus pinigų srautus ir mažą finansinį rezervą, laiku negavusi apmokėjimų iš klientų, gali būti priversta pasiskelbti nemokia. Tai gali lemti mokėjimų nevykdymą, o kartu ir papildomas išlaidas, kai grynųjų pinigų srauto arba finansinio rezervo nepakanka padengti visų įsipareigojimų. 

Blogiausiu atveju gali kilti grėsmė verslo išlikimui. Likvidumo palaikymas ir rizikos numatymas yra įprastos įmonės rizikos valdymo dalis.

 

Kaip pagerinti įmonės likvidumą 

Vieno universalaus metodo, kaip pagerinti įmonės likvidumą, nėra, nes kiekviena situacija yra specifinė. Svarbiausia - laiku imtis veiksmų ir priimti jūsų įmonei tinkamus sprendimus.

Yra bent trys verslo finansavimo priemonės, kurios gali pagerinti jūsų įmonės likvidumą.

Pagerinkite pinigų srautus parduodami savo sąskaitas faktūras faktoringo įmonei. Tokiu būdu jūsų  verslui nereikės laukti vėluojančių klientų mokėjimų. Tai padidins jūsų įmonės likvidumą, tačiau, žinoma, ši paslauga yra mokama.

Visada derėkitės dėl lanksčių mokėjimo sąlygų sutartyse, leidžiančių sumažinti ar pavėlinti mokėjimus tais periodais, kaijūsų verslas patiria  problemų.

Kitas būdas - verslo paskola, kuri padės padengti likvidumo problemas. 

 

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE LANKSČIAS CAPITALBOX VERSLO PASKOLAS

 

Įmonės likvidumo apskaičiavimas - likvidumo rodikliai

Įmonės likvidumui įvertinti naudojami likvidumo rodikliai. Šie rodikliai sudaro likvidumo apskaičiavimo pagrindą. Likvidumo rodikliai skirstomi į statinius, trumpalaikiu turtu grįstus rodiklius, arba dinaminius -  pinigų srautais pagrįstus rodiklius.Įmonė turėtų kreipti dėmesį į abu rodiklius, nes, nesant pinigų srauto likvidumo, įmonė vis tiek gali padengti einamąsias išlaidas turėdama likvidaus turto.  

Statinis rodiklis

Statinis arba atsargomis pagrįstas likvidumas - tai įmonės finansinis rezervas, pagrįstas likvidžiais pinigais, t. y. neatsižvelgiant į pajamas ar išlaidas.

 

Greitasis koeficientas 

Likvidumo koeficientas parodo įmonės trumpalaikį likvidumą pagal jos finansinį turtą, t. y. pinigus ir turtą, kurį galima greitai paversti pinigais. Jis taip pat gali būti vadinamas finansiniu rezervu.

Štai kaip apskaičiuoti įmonės greitojo likvidumo koeficientą: 

Greitasis koeficientas = finansinis turtas / (trumpalaikiai įsipareigojimai - gauti trumpalaikiai avansai)  

Finansinis turtas = pinigai ir pinigų ekvivalentai + finansiniai vertybiniai popieriai + trumpalaikės gautinos sumos  

Kaip interpretuoti rezultatus:  

didesnis nei 1,5puikus 
1,0 - 1,5geras
0,5 - 1,0patenkinamas
mažiau nei 0,5prastas

 

1,0 reiškia, kad įmonė turi tik tiek likvidumo, kad galėtų padengti savo trumpalaikius įsipareigojimus, šiam tikslui likvidavusi visą savo finansinį turtą.

Jeigu į rodiklius įtraukiamas neapibrėžtas turtas (t. y. prekybos gautinos sumos, interpretuojamos kaip beviltiškos skolos), rezultato patikimumas gali būti mažesnis.  

 

Einamojo laikotarpio koeficientas 

Einamojo likvidumo koeficientas paprastai apibūdina įmonės likvidumą per maždaug vienerių metų laikotarpį, t. y. šiek tiek ilgesnį laikotarpį nei greitojo likvidumo koeficientas. Jis apima ne tik finansinį turtą, bet ir atsargas.

Štai kaip apskaičiuoti savo įmonės einamąjį koeficientą:

Einamojo laikotarpio koeficientas =  ( ( finansinis turtas + atsargos ) / trumpalaikiai įsipareigojimai

Finansinis turtas = pinigai ir pinigų ekvivalentai + finansiniai vertybiniai popieriai + trumpalaikės gautinos sumos

Trumpalaikis turtas = įmonės trumpalaikis turtas, pavyzdžiui, medžiagos, atsargos, produktai ir pan.

Einamojo koeficiento rezultatai priklauso nuo pramonės šakos ir atsargų įvertinimo tikslumo. Bendroji žemutinė riba yra ta, kad einamasis santykis turėtų būti ne mažesnis kaip 2. 

 

Galios rodiklis

Dinaminis arba pinigų srautais pagrįstas likvidumas reiškia įmonės likvidumą, pagrįstą jos pinigų srautais.

 

Pinigų srauto procentinė dalis 

Rodiklis, kuris veiksmingai prognozuoja nemokumą. Finansinis rezultatas parodo, kaip iš įmonės veiklos gaunamos pajamos padeda padengti apyvartiniam kapitalui, investicijoms, paskolų grąžinimui ir savininkų pelno paskirstymo poreikiams.

Finansinio rezultato procentinė dalis = 100 * ( finansinis rezultatas / apyvarta ) 

Finansinis rezultatas = grynasis rezultatas + nusidėvėjimas ir amortizacija  

Jei finansinio rezultato rodiklis yra neigiamas, tai reiškia, kad įmonė turėjo likviduoti arba prisiimti papildomų skolų, kad padengtų einamąsias išlaidas ir paskirstytą pelną.

Teigiamas finansinio rezultato rodiklis yra minimalus siektinas rodiklis, užtikrinantis, kad įmonė turėtų pakankamą pinigų srautą paskoloms grąžinti.  

 

Finansinio pertekliaus rodiklis

Finansinis perteklius parodo, ar pakanka gautų pajamų piniginėms operacijoms ir finansinėms išlaidoms, atsirandančioms dėl įmonės veiklos, finansuoti.

Finansinio balanso rodiklis = 100 * ( finansinis balansas / pagrindinės veiklos pinigų įplaukos )

Nėra vadinamosios kritinės vertės, kurią viršydama bendrovė turėtų siekti. Taip yra todėl, kad jo vertė yra nepastovi ir gali labai svyruoti net ir mokiai įmonei.

 

Nuosavo kapitalo santykis ir likvidumas 

Likvidumas ir nuosavas kapitalas - tai priemonės, kurios signalizuoja apie įmonės veiklos rezultatus tiek išorėje, tiek verslininkui.

Nuosavo kapitalo rodiklis reiškia įmonės kapitalo paskirstymą, t. y. kokią įmonės kapitalo dalį sudaro nuosavas kapitalas ir kiek skolos.  Jis taip pat rodo ilgalaikį pelningumą.

Nuosavo kapitalo rodiklis parodo įmonės ilgalaikę toleranciją nuostoliams ir mokumą ir gali būti naudojamas įmonės nemokumui prognozuoti.

Nuolatinio nemokumo rizika apibrėžiama kaip situacija, kai įmonės veiklos rezultatas tampa neigiamas, o nuosavo kapitalo santykis yra mažesnis nei 10 %.

Daugiau apie verslo ekonomiką ir verslo plėtrą skaitykite šiuose straipsniuose:  

 

Šis straipsnis yra tik informacinio pobūdžio, jis neturėtų būti laikomas finansine ar teisine konsultacija. Prieš priimdami bet kokius svarbius finansinius sprendimus, pasikonsultuokite su finansų specialistu.