Atnaujinta 2021-11-15
Sukurta 2021-11-16

Įmonės pelningumas – iš ko jis susideda?

Kalbant paprastai, įmonės pelningumas parodo, kiek jos pajamos viršija jos veiklos išlaidas. Pelningumas yra bene svarbiausia ir geriausiai žinoma pamatinė užsiėmimo verslu sąlyga, drauge su mokumu ir likvidumu.

Vis dėlto įmonės pelningumas,  tai sudėtinis rodiklis, į kurį įeina įvairūs faktoriai. Tiesioginių išvadų apie įmonės finansinį tvarumą, t. y. pelningumą, negalima daryti remiantis vien dabartiniais šios įmonės veiklos rezultatais.

Gyvybiškai svarbi verslo egzistavimo ir jos veiklos tęstinumo sąlyga yra jos pelningumas. Dėl to prieš pradedant verslą labai svarbu kruopščiai apskaičiuoti įmonės pelningumą.

Paprastai įmonės pelningumą siekiama nuolat gerinti, tam tikslui koreguojant įvairius faktorius. Pavyzdžiui, gali būti didinamas pardavimo efektyvumas, mažinamos išlaidos, arba keičiamos produkcijos kainos ar produktų asortimentas.
 

Pelninga įmonė – pajamos viršija išlaidas

Tam, kad įmonė būtų pelninga, per tam tikrą laikotarpį jos pajamos turi būti didesnės, nei tuo laikotarpiu patirtos išlaidos. Tokiu atveju verslo veikla generuoja pelną. Veikla yra nepelninga, jei gautų pajamų nepakanka padengti įmonės išlaidas, sumokėti mokesčius ar paskolų įmokas, arba savininkų reikalaujamos sumos. 
 
 
Pavyzdžiui, jei tam tikros įmonės veiklos pelnas siekia 40 000 EUR, tai dar nesuteikia pakankamai informacijos nuspręsti, ar jos veikla buvo pelninga. Mažai privačiai įmonei toks rezultatas gali būti labai geras, tačiau jei tai – tarptautinė bendrovė, kurios kapitalas yra skaičiuojamas milijonais, 40 000 EUR nėra pagyrų vertas skaičius.

Dėl šios priežasties, vertinant konkrečios įmonės pelningumą, reikia atsižvelgti į įmonės veiklai įšaldytą kapitalą, rizikos lygį ir verslo sritį
 


Atkreipkite dėmesį į šiuos pagrindinius skaičius

Ypač svarbūs įmonės pelningumo rodikliai, kuriuos galima naudoti vertinant tam tikros įmonės pelningumą, yra veiklos pelno marža, nuosavo kapitalo grąža ir investicijų grąža. 

 

Veiklos marža

Veiklos marža – tai pelno kiekis, kurį įmonė gauna iš savo apyvartos, atmetus veiklos išlaidas, tačiau dar neatmetus mokesčių, palūkanų ir kitų dalykų. 

Veiklos pelno marža, kita vertus, apibūdina veiklos pelno ir apyvartos santykį. Angliškas terminas yra EBIT% (pajamos prieš palūkanas ir mokesčius). 

Veiklos marža = 100 * (veiklos pelnas / apyvarta) 

Veiklos pelnas arba veiklos pelno procentinė vertė gerai tinka lyginant tos pačios pramonės šakos įmones. 

 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)

Nuosavo kapitalo grąža yra vienas iš svarbiausių skaičių investuotojams ir verslo savininkams. Jis parodo įmonės santykinį pelningumą – kokia grąža generuoja jų investuotas kapitalas. 

Nuosavo kapitalo grąža = 100 * (veiklos pelnas (12 mėnesių) / pakoreguotas nuosavas kapitalas) 

Apskaičiuojant naudojamas įmonės 12 mėnesių grynųjų pajamų dydis, o jei finansiniai metai yra trumpesni, grynasis rezultatas padalijamas iš finansinių metų mėnesių skaičiaus ir tada dauginamas iš 12. Pakoreguotas nuosavas kapitalas – tai  finansinių metų pradžios ir pabaigs vidurkis. 

20 % nuosavo kapitalo grąža yra laikoma gera, o mažiau nei 5 % siekiantis rodiklis yra laikomas silpnu. 

 

Investicijų grąža (ROCE)

Naudojamojo kapitalo grąža (angl. „Return on Capital Employed“) parodo kapitalo, investuoto į įmonę, grąžą. Apskaičiuojama taikant tokią formulę:

Investicijų grąža = 100 * (grynasis pelnas + finansinės išlaidos + mokesčiai 12 mėnesių) / vidutinis naudojamasis kapitalas. 

Į naudojamąjį kapitalą įtraukiamas agreguotas nuosavo kapitalo ir įsiskolinimų, už kuriuos mokamos palūkanos, vidurkis. finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

Minimali priimtina investicijų grąža – tai palūkanų norma, mokama už įmonės įsiskolinimus. Tam, kad įmonė uždirbtų daugiau, nei jai kainuoja paskolos, jos kapitalo grąža, savaime suprantama, turėtų būti ženkliai aukštesnė, nei už paskolas mokamų palūkanų norma. 

Investicijų grąža (ROI) ir naudojamojo kapitalo grąža (ROCE) dažnai gali būti painiojamos tarpusavyje, nes abu šie rodikliai nusako panašius dalykus. Skirtumas šiuo atveju yra tai, kad ROI atveju neatsižvelgiama į laikotarpius. Pastarasis rodiklis yra naudojamas lanksčiau, juo dažnai matuojama konkrečios investicijos grąža. 
 

 

Skubaus padengimo koeficientas

Skubaus padengimo koeficientas,tai atsargų kiekiu pagrįstas įmonės pelningumo matavimo rodiklis, atspindintis jos pasirengimą atlikti veiksmus grynaisiais pinigais, ir finansinio buferio būklę balansinės ataskaitos dieną. Skubaus padengimo koeficientu neatsižvelgiama į įmonės prekių atsargas, t. y. į jos atsargų ir produktų vertę, todėl vertinant įmonės pelningumą labai svarbu užtikrinti teisingą šio rodiklio interpretavimą bei skaičiavimą.
 

Skubaus padengimo koeficientas

Likvidumo koeficientas, arba kritinio likvidumo rodiklis, nurodo įmonės trumpalaikį likvidumą pagal jos finansinį turtą, t. y. grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus. Tai būtų galima pavadinti finansiniu buferiu. Esame sudarę išsamų skubaus padengimo koeficiento vadovą. Toliau rasite pagrindinę informaciją, susijusią su šiuo svarbiu rodikliu.

 

EBITDA (pajamos neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos)

EBITDA yra veiklos pelnas prieš finansines išlaidas, mokesčius ir nusidėvėjimą.

EBT indikatoriai yra glaudžiai susiję su įmonės pelningumu.

 

Skubaus padengimo koeficientas

Skubaus padengimo koeficientas, dar vadinamas kritinio likvidumo rodikliu, parodo įmonės likvidumą arba, kitaip tariant, jos gebėjimą susidoroti su trumpalaikėmis skolomis.

 

Įmonės pelningumo apskaičiavimas

Pelningumo skaičiavimas – tai vienas iš įmonės vidinės apskaitos veiksmų. Tikslūs skaičiavimai padeda priimti geresnius vidinius sprendimus ir didina įmonės pelningumą. Apskaičiuojant pelningumą vadovaujamasi įvairiais rodikliais, tokiais kaip: 

  • Išlaidų skaičiavimas – įmonės veiklos išlaidų skaičiavimas 
  • Pelno maržos skaičiavimas – produktų pelningumas, klientų skaičius ir užsibrėžti pardavimo tikslai 
  • Kainodaros skaičiavimas – pelningos produktų pardavimo kainos skaičiavimas 

Kai pelningumas apskaičiuojamas nuodugniai, tai padeda gauti išorinį finansavimą ir pačiai įmonei suteikia tikslesnį ateities vaizdą, kad būtų galima deramai planuoti biudžetą ir nusistatyti pakankamai aukštus tikslus. Pelningumo skaičiavimus paruošti galima gana paprastai, pavyzdžiui, naudojantis programa „Excel“. Tam galite perskaityti mūsų Duomenų Analizės Vadovas straipsnį. 

 

Tai padidins įmonės pelningumą

Įmonė privalo nuolatos vertinti ir didinti pelningumą. Padidinti įmonės pelningumą galima įvariai, štai keletas premonių: 

  • Padidinant pardavimo apimtį išauga įmonės marža ir pelnas, nes su didesnėmis pajamomis išauga tik kintamosios išlaidos, o fiksuotosios išlaidos išlieka tokios pačios. Produkto vieneto kaštai sumažėja, todėl pajamos išauga daugiau, nei išlaidos. Įmonėms verta pagalvoti, ar verta daugiau produkcijos parduoti esamiems klientams, ar investuoti į naujų klientų įgijimą. 
  • Pakeliant kainas pajamos gali išaugti, tačiau tik tada, kai produktų pardavimo apimtis dėl padidėjusių kainų nesumažėja. Jei konkurencija tų produktų ar paslaugų pardavimo srityje yra didelė, padidinti kainas gali būti sunku. Net ir mažas stipraus produkto, turinčio stiprią klientų bazę, kainos padidinimas gali ženkliai išauginti įmonės produktyvumą, tuo pat metu išlaikant nepakitusį fiksuotųjų išlaidų lygį. 
  • Keičiant produktų asortimentą, kai tikslas yra ne tokį produktyvų produktą pakeisti produktyvesniu. Rinką labiau dominantis produktas arba produktas, užtikrinantis didesnę maržą, gali padidinti bendrąsias pajamas. 
  • Mažinant išlaidas, t. y. teikiant pasiūlymus į pirkimo konkursus, derantis dėl geresnių sutarčių sąlygų ir vertinant įmonės veiklos efektyvumą, galima įmonės pelningumą padidinti sumažinus produktų gamybos kainą arba išauginus energijos arba išteklių panaudojimo efektyvumą. Konsoliduojant esamas verslo paskolas taip pat galima sumažinti papildomas išlaidas. 
  • Efektyviau panaudojant kapitalą išlaidos irgi gali sumažėti, o tai gali padidinti įmonės pelningumą. Prie kapitalo panaudojimo gerinimo priskiriami, pavyzdžiui, greita inventoriaus vertės ar gautinų sumų recirkuliacija ir jų tvarkymo perleidimas, gamybos ir logistikos sklandumo didinimas, nuostolių mažinimas. 

 
„Capitalbox“ visokeriopai siekia padidinti įmonių pelningumą ir bazines jų verslo sąlygas. Siūlome lanksčias paskolas verslui ir paskolų verslui refinansavimą skaidriomis sąlygomis. 


 
SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ SIŪLOMOMIS FINANSAVIMO GALIMYBĖMIS