Atnaujinta 2022-05-20
Sukurta 2022-05-20

Mažos ir labai mažos įmonės: apibrėžimai, finansinė atskaitomybė, taikomos išimtys ir nemokama parama

Nesvarbu, ar tik pradedate, ar jau sėkmingai vystote smulkųjį verslą – abiem atvejais nepamirškite skirti laiko ir nustatyti savo įmonės tipą, sužinoti apie jai priklausančią finansinę atskaitomybę bei buhalterines programas, kurios yra draugiškesnės jūsų mažos įmonės veikimui. Šiame straipsnyje rasite svarbiausius atsakymus į jums rūpimus klausimus ir sužinosite, kaip efektyviau vykdyti kompanijos veiklą. 

Kas yra maža ir labai maža įmonė?  

Maža įmonė, o dar kitaip – smulkus verslas, apibrėžiamas kaip privati korporacija, bendrija ar individualus verslas, kuris pasižymi mažu darbuotojų skaičiumi ir nedideliu finansų bei medžiagų srautu. Maža įmonė taip pat turi atitikti bent du rodiklius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: 

  1. balanse nurodyto turto vertė ne didesne nei 4 mln. eurų; 
  2. grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus ne didesnės nei 8 mln. eurų; 
  3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus neviršija 50. 

Labai maža įmonė – tai verslas, kurio ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną atitinka šiuos nustatytus dydžius: 

  1. balanse nurodyto turto vertė yra ne didesnė nei 300 tūkst. eurų; 
  2. grynosios pajamos per paskutinius finansinius metus neviršija 700 tūkst. eurų; 
  3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus neviršija 10 darbuotojų. 

Visgi, kartais nustatyti ribas, pagal kurias būtų galima įvertinti ar tai yra mažoji įmonė, gali būti sudėtinga. Įvairios vyriausybinės agentūros ir privačios organizacijos kalbėdamos apie mažą įmonę gali remtis skirtingais kriterijų rinkiniais. 

Pavyzdžiui, automobilių pramonės įmonė, kurioje dirba 250 žmonių, gali būti laikoma maža, o panašaus dydžio įmonė gali būti priskirta vidutinio dydžio veiklai kitame sektoriuje, pavyzdžiui, drabužių gamybos ar teisinių paslaugų versle. Taip pat yra ir su metinėmis pajamomis: įmonės, uždirbančios 300 tūkst. eurų per metus, tam tikrais atvejais gali būti pažymėtos kaip labai mažos, o kituose kaip mažos ir vidutinės įmonės. 

Taigi, jei vis dar nežinote, ar jūsų verslui yra priskiriamas mažos įmonės statusas, pasidomėkite panašiomis rinkoje esančiomis įmonėmis, palyginkite jų darbuotojų skaičių bei pelną su jūsų verslo rodikliais ir taip galėsite sužinoti, kokio dydžio įmone galite vadintis.  

Mažos ir labai mažos įmonės finansinė atskaitomybė 

Finansinių ataskaitų sudarymas padeda sužinoti svarbiausią informaciją apie bendrą įmonės finansinę būklę, įvairius pinigų srautus bei atsiskaitomojo laikotarpio darbo rezultatus. Buhalterinė apskaita mažoms įmonėms apima žemiau paminėtus punktus:   

Balansas – dokumentas, nurodantis įmonės finansinę būklę ir jos veiklą. Mažų įmonių balansas taip pat nurodo esamą turtą, nuosavą kapitalą bei įvykdytus ir paskirtus įsipareigojimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 

Pelno (nuostolių) ataskaita – šioje finansinėje ataskaitoje yra pateikiamos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos, veiklos rezultatai bei pelnas ir nuostoliai. 

Aiškinamasis raštas –  tai dokumentas, kuriame įmonės gali paaiškinti balanse ar kitose finansinės ataskaitos punktuose pateiktą informaciją bei pateikti svarbias pastabas ir informaciją pagrindžiančius dokumentus.  

Mažoms ir labai mažoms įmonėms taikomos išimtys 

Mažos ir labai mažos įmonės kriterijai finansinei atskaitomybei gali turėti lengvinančias išimtis, kurios suteikia galimybę pateikti trumpesnę nei įprastai formą, įskaitant ir sutrumpintą balansą, sutrumpintą balanso priedą ir sutrumpintą pelno (nuostolio) ataskaitą. Šios išimtys leidžia mažoms įmonėms sutaupyti laiko informacijos kaupimui, ieškojimui ir teisingam jos paruošimui.  

Svarbu paminėti, kad labai mažos įmonės balansas, parengtas vadovaujantis siūlomomis išimtimis, taip pat turi būti pateikimas su oficialiu patvirtinimu, jog įmonėje yra surinkta ši informacija: 1) balanse nenurodytų finansinių pasižadėjimų, garantijų ir kitų neapibrėžtųjų įsipareigojimų galutinės sumos; 2) pasižadėjimai, kurie yra susiję su pensijomis pagal atlygio planus ir asocijuotomis įmonėmis; 3)  įmonės nariams ir darbuotojams išmokėtos sumos; 4) turimos akcijos.  

Smulkieji verslai gali pasinaudoti ir lengvatiniu 5 %, o ne standartiniu 15 % pelno mokesčio tarifu – šis labai mažoms ir mažoms įmonėms taikomas pelno mokestis padeda jau net 12 metų skatinti smulkiuosius verslus susikoncentruoti į didesnių lėšų skyrimą verslo plėtrai bei naujų darbo vietų kūrimą. 

Pinigų srautų ataskaita  

Pinigų srautų ataskaita yra verslo finansinės atsakomybės dalis, kuri parodo įmonės piniginių lėšų judėjimą bei kompanijos likvidumą, t.y., ar įmonė turi užtektinai lėšų įvykdyti turimiems įsipareigojimams.  

Pinigų srautų ataskaita paprastai yra skelbiama kiekvieną metų ketvirtį arba kasmet ir yra suskirstyta į tris pagrindines dalis:  

  1. Lėšų srautas (pagrindinė veikla); 

  1. Lėšų srautas (investicinė veikla); 

  1. Lėšų srautas (finansinė veikla). 

Pagrindinės ir finansinės veiklos lėšų srautai nurodo verslo pajamų šaltinius, o investicinė veikla parodo kaip įmonė išleidžia pinigus. 

Sudarydama pinigų srautų ataskaitą, įmonė gali pasirinkti jai tinkamesnį būdą ir pateikti pagrindinės veiklos pinigų srautus tiesioginiu arba netiesioginiu būdu:  

Tiesioginis būdas 

Pasirinkus tiesioginį būdą, ataskaitoje būna pateikiamos apibendrintos pinigų įplaukos/išmokos (pateikiama kartu su PVM) per nurodytą laikotarpį ir pinigų srautų ataskaitoje yra privalomi šie punktai: 1) pagrindinės veiklos pinigų srautai; 2) ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 3) pinigų įplaukos iš klientų; 4) kitos įplaukos; 5) ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos; 6) pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM); 7) pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais; 8) sumokėti į biudžetą mokesčiai; 9) kitos išmokos.  

Netiesioginis būdas  

Pinigų srautų ataskaitą rengiant netiesioginiu būdu, ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas ir nuostoliai yra pridedami prie ataskaitinio laikotarpio pinigų sumos, kuri gauta arba panaudota pagrindinėje įmonės veikloje.  

Netiesioginiu būdu sudarytose formose privalo būti ši informacija: 1) iš pagrindinės veiklos gaunami pinigų srautai; 2) grynasis pelnas ir nuostoliai; 3) finansinių ir investicinių veiklų rezultatų panaikinimas; 4) iš kitų dukterinių ir asocijuotųjų įmonių gautų sumų padidėjimas ir sumažėjimas; 5) atidėtojo pelno mokesčio turto padidėjimas ir sumažėjimas; 6) atsargų ir sumokėtų avansų padidėjimas ir sumažėjimas; 7) kitų gautinų sumų padidėjimas ir sumažėjimas.  

Daugiau informacijos galite rasti šiame puslapyje

Svarbu paminėti, kad pinigų srautų ataskaita įmonėms nėra būtina. Nors ši ataskaita yra labai panaši į pelno (nuostolio) ataskaitą, ji turi vieną reikšmingą skirtumą, dėl kurio verta apsvarstyti jos rengimą. Pinigų srautų ataskaitoje yra pateikiamos sumos grynais pinigais, tuo tarpu pelno (nuostolio) ataskaitoje „popierinės“ pajamos ir „grynieji“ pinigai yra sudedami į vieną sumą. Tokiu būdu pelnu yra traktuojamos net ir už parduotas prekes neapmokėtos sąskaitos, o dėl šios priežasties net ir dideles pajamas generuojanti įmonė gali netikėtai bankrutuoti. 

Parama mažoms įmonėms 

Pradėjus smulkųjį verslą, privataus buhalterio paslaugos ne visuomet yra įkandamos, visgi žemiau pateiktos buhalterinės programos mažoms įmonėms nemokamai gali padėti žengti pirmuosius žingsnius: 

Nemokamas buhalteris 

Jei dar tik pradedate savo verslą ir norite profesionalios pagalbos, rekomenduojame pasidomėti nemokamo buhalterio paslaugomis, kurias dažnai siūlo įvairios buhalterių firmos. Nors šis pasiūlymas dažniausiai galioja tik pirmam susitikimui, visgi net ir trumpas vizitas gali atnešti daug naudos, o sužinota  informacija padės sėkmingai tęsti jūsų įmonės veiklą.  

Nemokama virtualios buhalterinės apskaitos pagalba 

Tai programa, kuri yra sukurta padėti mažoms ir labai mažoms įmonėms, nes jų apskaita yra ne tokia sudėtinga kaip didžiųjų įmonių. Norintys išmėginti gali jau dabar prisijungti prie elektroninių valdžios vartų, tuomet pasirinkti VMI paslaugą ir galiausiai paspausti ant  „i.APS“. Svarbu paminėti, kad susipažinti su šia programa gali ne tik jau veiklą vykdantys verslai, tačiau taip pat dar tik ketinančios startuoti įmonės. 

Nemokami buhalterinės apskaitos kursai  

Tai kiekvienai įmonei ar individualią veiklą vykdančiam asmeniui reikalingi ir naudingi kursai, kuriuose rasite net apie 50 atskirų paskaitų, sudarytų iš teorijos ir praktinių užduočių. Nuotolinius buhalterinės apskaitos kursus galite rasti čia

Dabar jau žinote, koks yra mažos įmonės apibrėžimas, jos finansinės atskaitomybės  reikalavimai ir išimtys bei kokios paramos gali sulaukti dar tik pradedantis ar jau sėkmingai funkcionuojantis smulkusis verslas. Primename, kad gauti paramą verslui galite ir su „CapitalBox“ pagalba. Greitos ir lanksčios paskolos smulkiam verslui padės pasiekti visus jūsų užsibrėžtus tikslus. Išbandykite jau dabar ir įsitikinkite patys!