Atnaujinta 2019-11-08
Sukurta 2019-11-08

Kaip SSGG analizė gali padėti jūsų įmonei?

Atlikę SSGG analizę, įgausite aiškesnį supratimą apie jūsų verslo padėtį rinkoje. Taip pat tai padės nustatyti ir suprasti problemas, turinčias įtakos jūsų verslui ir jo ateities perspektyvoms. Turėkite omenyje, kad ji nebūtinai siūlo sprendimus.

SSGG analizės pranašumai

Vienas iš pagrindinių privalumų yra tai, jog ji nieko nekainuoja. Kiekvienas įmonės darbuotojas, suprantantis jūsų verslą, gali ją atlikti. Tai reiškia, kad jūs arba komandos narys galite patobulinti savo verslą nepatirdami išlaidų samdant išorinius konsultantus.

Kitas SSGG analizės pranašumas yra tai, jog atliekant ją, dėmesys skiriamas daugiausiai įtakos įmonės veiklai turintiems veiksniams. Naudodamiesi ja galite:

 • Geriau suprasti savo verslą
 • Atkreipti dėmesį į jo silpnybes
 • Išvengti ateities grėsmių
 • Išnaudoti iki šiol neatrastas galimybes
 • Išnaudoti savo stipriąsias puses
 • Sukurti verslo tikslus ir strategijas jiems pasiekti.

SSGG analizė yra tik vienas iš verslo planavimo proceso etapų. Tolimesnis žingsnis yra verslo sričių, kurias norite patobulinti,  tyrimas ir analizavimas.

SSGG analizė apima tik tuos klausimus, kurie gali būti laikomi stiprybe, silpnybe, galimybe arba grėsme. Dėl šios priežasties sunku nustatyti veiksnius, kurie nėra pakankamai aiškūs arba nepatenka į vieną iš šių kategorijų. Be to, atminkite, kad SSGG analizė nebus naudinga:

 • Problemų prioritizavime
 • Ieškant sprendimų arba alternatyvų
 • Renkantis geriausią idėją
 • Ne visa jos siūloma informacija yra naudinga

Kaip atlikti SSGG analizę?

Kadangi nėra vieno tinkamiausio būdo, kaip atlikti SSGG analizę, jūs turite pakankamai laisvės improvizuoti ir pritaikyti ją savo reikmėms ir verslui.

Suformuokite komandą

Norėdami gauti objektyvių rezultatų, suburkite skirtingus požiūrius ir pozicijas turinčius žmones. Valdymas, pardavimai, klientų aptarnavimas ir net klientai gali pasiūlyti vertingų įžvalgų.

Kolektyvinis idėjų generavimas taip pat yra puiki proga suburti savo komandą. Įtraukus darbuotojus į šį procesą padeda perteikti jiems šios analizės ir jos metu sugalvotų strateginių sprendimų svarbą.

Turėkite aiškų tikslą

Pirmiausia, nuspręskite ką analizuosite. Ar tai projektas, strategija, ar visa įmonė? Užrašykite analizės subjektą lapo viršuje ir visada grįžkite prie jo, jei manote, kad diskusija nukrypo nuo pagrindinės temos. 

Veskite kolektyvinį idėjų generavimą

Veskite kolektyvinį idėjų generavimą su savo komanda. Pirmiausia išvardinkite ir užrašykite visas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes į bendrą sąrašą. 

Užsirašinėkite viską
Įtraukite viską, kas buvo paminėta kiekvienoje kategorijoje, ir įsitikinkite, kad nieko nepraleidote.
Paprastai SSGG analizė atliekama naudojant keturių kvadratų šabloną, tačiau galite sukurti paprasčiausią sąrašą kiekvienai kategorijai. Kad ir kokį metodą pasirinktumėt, svarbiausia yra tai, kad jums būtų lengva organizuoti ir suprasti rezultatus.

Įvertinkite kiekvieną idėją

Surašius visas idėjas, aptarkite kiekvienos svarbą. Įvertinkite kiekvieną idėją balais (pvz. nuo 1 iki 10). Kuo didesnis galimas idėjos poveikis jūsų verslui, tuo aukštesnis balas turi būti priskirtas.

Jei šią analizę atlikote su komanda, paprašykite visų pasirinkti tris geriausias  idėjas iš kiekvienos kategorijos. Didelė tikimybę, jog idėjos, į kurias vertėtų kreipti didžiausią dėmesį, kartosis dažniausiai.

Jei prie analizės dirbate vieni, tikriausiai jūs jau žinote į ką vertėtų atkreipti dėmesį.

Klausimai, nuo kurių galite pradėti savo SSGG analizę

Mes sudarėme klausimų sąrašą, kuris padės jums ties kiekviena SSGG analizės kategorija.

Stiprybės (vidiniai, teigiami veiksniai)

Stiprybės apibūdina teigiamus, materialius ir nematerialius jūsų organizacijos vidinius požymius. Jūs galite juos kontroliuoti.

 • Kaip manote, kuriuose srityse jūs esate stiprūs?
 • Kokius vidinius išteklius turite? Tai galėtų būti:
  • Teigiamos žmonių savybės, tokie kaip žinios, išsilavinimas, kvalifikacija, kontaktai, reputacija ar įgūdžiai.
  • Materialus įmonės turtas, pavyzdžiui, kapitalas, kreditas, esami klientai, pardavimo ir platinimo kanalai, patentai ar technologijos.
 • Koks jūsų konkurencinis pranašumas?
 • Ar turite didelę patirtį atliekant tyrimus ir kuriant naujus produktus?
 • Ar turite teigiamų savybių, kurios sukuria pridėtinę vertę ar konkurencinį pranašumą?

Silpnybės (vidiniai, neigiami veiksniai)

Trūkumai yra jūsų verslo aspektai, kurie mažina jūsų siūlomą vertę arba menkina jūsų konkurencinį pranašumą. Tai sritys, kurias būtina stiprinti, norint palaikyti jūsų įmonės konkurencingumą.

 • Kokie jūsų kontroliuojami veiksniai neigiamai veikia jūsų galimybes įgyti ar išlaikyti konkurencinį pranašumą?
 • Kokias sritis reikia patobulinti, norint pasiekti iškeltus tikslus ar sėkmingai konkuruoti su savo stipriausiu konkurentu?
 • Ko trūksta jūsų įmonei (pavyzdžiui, patirties arba prieigos prie talentingų darbuotojų ir naujausių technologijų)?
 • Ar jūsų įmonė turi ribotus išteklius?
 • Galimybės (išoriniai, teigiami veiksniai)
 • Galimybėmis apibūdinami išoriniai veiksniai, dėl kurių jūsų verslas gali klestėti.
 • Kokios yra jūsų rinkos ar aplinkos galimybės, kuriomis galite pasinaudoti?
 • Ar jūsų įmonė susilaukia teigiamų atsiliepimų?
 • Ar pastaruoju metu jūsų rinka patyrė augimą arba kokių nors kitų pokyčių, kurie galėjo sukurti naujas galimybes?
 • Ar galimybė pastovi, ar kintanti ir reikalaujanti greitų sprendimų?

Grėsmės (išoriniai, neigiami veiksniai)

Grėsmės apima išorinius ir nuo jūsų nepriklausančius veiksnius, kurie gali kelti pavojų jūsų strategijai ar pačiam verslui. Jūs jų nekontroliuojate, tačiau su tinkamu planavimu, jūs galite būti joms pasiruošę.

 • Kas yra jūsų esami ir potencialūs konkurentai?
 • Kokie nuo jūsų nepriklausantys veiksniai gali kelti pavojų jūsų verslui?
 • Ar yra iššūkių, kuriuos sukelia nepalankios rinkos tendencijos ar veiksmai, dėl kurių gali sumažėti pajamos ar pelnas ateityje?
 • Kokios situacijos gali kelti grėsmę jūsų rinkodaros pastangoms?
 • Ar pakito tiekėjų kainos arba žaliavų prieinamumas?
 • O kaip dėl vartotojų elgsenos, ekonomikos ar vyriausybės įstatymų pokyčių, kurie galėtų sumažinti jūsų pardavimus?
 • Ar neseniai buvo pristatytas naujas produktas ar technologija, dėl kurios jūsų esami produktai, įranga ar paslaugos gali tapti mažiau konkurencingi?

Išsiaiškinę ir prioritizavę savo SSGG sąrašą, galite pradėti jį naudoti kurdami trumpalaikes ir ilgalaikes savo verslo strategijas.

Tikroji šios analizės vertė yra teigiamų veiksnių stiprinimas ir išnaudojimas ir, tuo pačiu, planavimas kaip išvengti galimų neigiamų veiksnių.

SSGG analizė gali atlikti pagrindinį vaidmenį formuojant jūsų verslo strategiją. Ji gali padėti jums pažvelgti kitu kampu į tam tikrus dalykus.

Tai gali padėti surasti jūsų rinkoje esančią ir anksčiau neišnaudotą nišą arba padėti nustatyti kliūtį, kuri galimai kliudo jūsų verslui sėkmingai augti.

Įvardindami savo stipriąsias puses ir ištaisydami silpnąsias, padėsite sau pamatyti naujas galimybes ir neutralizuoti išorinių grėsmių poveikį.