Atnaujinta 2018-09-14
Sukurta 2022-05-16

UAB “Mokslo” kavinė

Kada įkurta jūsų įmonė ir kokia yra šios įmonės veikla?

Savo veiklą pradėjome2014  m. rugsėjį. Mokslo kavinė – tai mini verslo inkubatorius, savyje talpinantis kavinę ir parduotuvę, kur pristatomi inovatyvūs, lietuviški smulkaus verslo gaminami produktai ir paslaugos. Čia vykdomos edukacinės veiklos, teikiamos konsultacijos, rengiami ir vykdomi projektai, sudaromos sąlygos moksleiviams ir studentams atlikti praktiką. Kitas padalinys tai – „Idėja” kur taip pat vykdoma šviečiamoji veikla, išbandomi ir pristatomi nauji rinkoje pasirodę produktai, teikiamos renginių aptarnavimo paslaugos. Trečioji veiklos sritis – cechas, kur kuriami eksperimentiniai gaminiai. Ceche eksperimentuoja ne tik Mokslo kavinės personalas, bet ir studentai, bei jauni verslininkai. Čia jie turi galimybes išsibandyti savo idėją, drauge su Mokslo kavinės darbuotojais ją puoselėti ir pristatyti rinkai.

Kas įkvėpė jus pradėti šį verslą?

Mokslo kavinės idėją įkvėpė darbas greta gabių studentų ir mokslininkų. Pastebėjau, kad mokslininkams dažnai sunku savo idėjas įgyvendinti iki galo. Jų tyrimai dažniausiai pasibaigia moksliniu straipsniu arba ataskaita, o toliau idėja keliauja dulkėti į stalčių. Mūsuose studentai vis dar dažnai keliauja diplomo arba susiduria su tokia virtine sunkumų, kad geriau emigruoja, bet savo verslo nekuria. Matydama mūsų nemokėjimą bendradarbiauti ir analizuodama kitų šalių patirtį supratau, kad kažkas pagaliau turi pradėti ne tik įsisavinti ES pinigus, bet realiai sudaryti sąlygas jaunimui eksperimentuoti ir kurti drauge. Juk drauge lengviau, saugiau ir patogiau!

 

Kodėl pasirinkote CapitalBox kaip savo finansavimo partnerį ir kokią situaciją jums padėjome išspręsti?

CapitalBox kaip savo finansavimo partnerį pasirinkome dėl lankstesnio požiūrio į klientą. Iš CapitalBox gauta paskola buvo skirta verslo plėtrai, cecho įrengimui.

 

Kokį patarimą duotumėte žmogui, norinčiam pradėti verslą?

Žmogui, norinčiam pradėti verslą mes patartume dar prieš pradedant savarankišką veiklą būtinai susirasti partnerius, tokius kaip mes, kurie padėtų eksperimentuoti neinvestuojant didelių pinigų. Kadangi Lietuvoje kiekviena naujai įsteigta įmonė visų pirma tampa mokesčių mokėtoja, nors pajamų išsyk galimai neuždirba (o galbūt ir neuždirbs), o jau tampa skolinga Valstybei. Tokia yra lietuviška realybė, todėl mano patarimas būtų pirmiausia savo jėgas išmėginti saugioje aplinkoje.

 

Į klausimus atsakinėjo UAB „Mokslo” kavinė vadovė Irena Kubiliūtė Vedeikienė.

 

www.facebook.com/mokslo.kavine/